Notify Message
Forums
Page 1
Search
#13079034 Feb 21, 2017 at 12:30 AM
4 Posts
Vi förväntar oss näst intill 100% attendance, om du inte kan medverka på 9 av 10 raids så är du inget material för oss. Då vi förväntar oss att spela på en semi hardcore nivå.

Våra raiddagar
Onsdagar 19:00-22:00
Torsdagar 19:00-22:00
Söndagar 19:00-22:00

Vi vill även att du i din application kan visa upp att du vid tidigare tillfällen raidat på en högre nivå och klarat av det under en längre tid. Du ska också visa att du bemästrar din nuvarande klass och kan få ut maxkapacitet utav den. Eftersom vårat mål är att hela tiden sträva mot en effektiv progress på en hög nivå så måste vi också försäkra oss om att du har något att bidra med!

Loot regler
Vi använder oss utav ett lootcouncil med addonet RClootcouncil. Rösterna går ut efter upgrade, prestation och närvaro.

Kontaktlista
De personer du kan kontakta för mer information är:

Skÿ, Recruitment Officer - Isabella#21377
Zneidah - Zneid#2603
Johansson, Guild Master - Error37#2976
Moncus - Mossicus#2533
Teym

+1
Page 1